I KK 90/19, Dopuszczalność orzekania przez Izbę Dyscyplinarną SN - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKW 2020/11-12/47

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.