I GSK 905/20, Skutki pobrania w nadmiernej wysokości środków wyprzedzającego finansowania. Niekwalifikowalność wydatków a obowiązek zwrotu dotacji. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3109334

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.