I GSK 2528/18, Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji - Wyrok Naczelnego Sądu... - OpenLEX

I GSK 2528/18, Zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3363315

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.