I FSK 589/20, Choroba jako okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I FSK 589/20, Choroba jako okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3056220

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.