I FSK 1298/14, Pojęcie należności nieuregulowanej jako przesłanki korekty podatku naliczonego. - Wyrok Naczelnego Sądu... - OpenLEX

I FSK 1298/14, Pojęcie należności nieuregulowanej jako przesłanki korekty podatku naliczonego. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1970374

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.