I FSK 128/20, Otwarcie biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 o.p. Zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Kontrola zasadności skorzystania z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ONSAiWSA 2021/2/27

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.