I FSK 1016/18, Uznanie wydatku za koszt podatkowy a uznanie go za podstawę odliczenia VAT - Wyrok Naczelnego Sądu... - OpenLEX

I FSK 1016/18, Uznanie wydatku za koszt podatkowy a uznanie go za podstawę odliczenia VAT - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3398120

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.