I DIO 5/21, Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, a wymóg działania przez adwokata lub... - OpenLEX

I DIO 5/21, Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, a wymóg działania przez adwokata lub radcę prawnego - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3232227

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.