I CSK 786/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609461

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. I CSK 786/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta W. przeciwko "P." sp. z o.o. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 stycznia 2019 r., na skutek wniosku pełnomocnika pozwanej "P." spółki z o.o. w W. - adw. A. R. z dnia 17 stycznia 2018 r.

(data wpływu do Sądu 21 stycznia 2019 r.), zezwala pełnomocnikowi pozwanej na złożenie pisma procesowego opatrzonego datą 17 stycznia 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.