I CSK 6646/22, Naruszenie przepisów o obowiązkowym zastępstwie przez Prokuratorię Generalną jako podstawa nieważności postępowania z powodu nienależycie umocowanego pełnomocnika - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3688335

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.