Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607931

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 stycznia 2019 r.
I CSK 637/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku M. W. przy uczestnictwie Gminy Miasto R. o wpis, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 stycznia 2019 r., na skutek wniosku pełnomocnika uczestnika postępowania z dnia 14 stycznia 2019 r. o zezwolenie na złożenie pisma procesowego, zezwala pełnomocnikowi uczestnika na złożenie pisma procesowego z dnia 14 stycznia 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.