I CSK 5681/22, Wpływ wypowiedzenia umowy kredytu na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy. Terminy rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę w wypadku rozłożenia świadczenia jednorazowego na raty - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3658497

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.