I CSK 52/12, Zakres obowiązku współdziałania organów uczelni przy prowadzeniu jej spraw. Wpływ zmian legislacyjnych doprecyzowujących przepis na sposób jego wykładni sprzed tych zmian. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1250550

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.