I CSK 507/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609896

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. I CSK 507/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. C. przeciwko D. K. i Agencji (...) sp. z o.o. w W o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 stycznia 2019 r., na skutek skarg kasacyjnych D. K.i Agencji (...) sp. z o.o. w W. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. akt V ACa (...), przyjmuje do rozpoznania obie skargi kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.