I CSK 491/17, Ważność umów z bankami ukształtowanych w sposób rażąco niesprawiedliwy. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506134

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.