I CSK 3771/22, Status klauzul przeliczeniowych zastrzeżonych w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej. Bezskuteczność niedozwolonego postanowienia umownego - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3411834

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.