I CSK 2604/23, Wnioskowanie o przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody. Umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3617497

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.