I CSK 242/18, Klauzula waloryzacyjna w umowie kredytowej jako niedozwolone postanowienie umowne. Wysokość zobowiązania po odnowieniu. Zamiar odnowienia zobowiązania wobec zawarcia aneksu do umowy o zmianie sposobu ustalenia kursu przeliczeniowego. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690299

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.