I CSK 186/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2712247

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2019 r. I CSK 186/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Roman Trzaskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko M. G. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 lipca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 29 listopada 2018 r., sygn. akt I ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.