I CSK 1049/14, Dopuszczalność zastosowania umownej klauzuli waloryzacyjnej. Możliwość wytoczenia powództwa o uznanie... - OpenLEX

I CSK 1049/14, Dopuszczalność zastosowania umownej klauzuli waloryzacyjnej. Możliwość wytoczenia powództwa o uznanie postanowienia wzorca za niedozwolone w sytuacji zmian w ustawie Prawo bankowe. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2016/11/134

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.