I CSK 1049/14, Dopuszczalność zastosowania umownej klauzuli waloryzacyjnej. Abuzywność klauzul spreadu walutowego. Możliwość wytoczenia powództwa o uznanie postanowienia wzorca za niedozwolone w sytuacji zmian w ustawie Prawo bankowe - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2016/11/134

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.