Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721810

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 września 2019 r.
I CO 60/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. K. przeciwko A. K. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 września 2019 r., na skutek przedstawienia akt o sygn. I C (...) przez Sąd Okręgowy w P. celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w P. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.