Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507102

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
I CO 54/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. C. przeciwko J. C. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 czerwca 2018 r., na skutek przedstawienia akt o sygn. I C../18 przez Sąd Okręgowy w P. celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w P. jako właściwy do rozpoznania sprawy (art. 45 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.