Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721814

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 września 2019 r.
I CO 37/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. Z. przeciwko X. Z. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 września 2019 r., na skutek wniosku powódki o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w P. jako właściwy do rozpoznania sprawy niniejszej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.