I Co 1018/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104347

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2020 r. I Co 1018/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Radosław Jamroży.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu na posiedzeniu jawnym sprawy egzekucyjnej M. L. i (...) w K. przeciwko W. L. w przedmiocie egzekucji z nieruchomości

postanawia:

udzielić przybicia co do udziału w wysokości 3/18 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer (...) położony w K. przy ul. (...), dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) na rzecz B. L. córki A. i E. za cenę nabycia 28050 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.