I CKN 639/17, Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej a dopuszczalność orzekania przez sąd o podziale majątku spółki cywilnej, w której małżonkowie byli wspólnikami. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Biul.SN 2019/5/16

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2018 r. I CKN 639/17 Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej a dopuszczalność orzekania przez sąd o podziale majątku spółki cywilnej, w której małżonkowie byli wspólnikami.

Dokument posiada tylko metrykę.