I C 2741/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104341

Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2020 r. I C 2741/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Radosław Jamroży.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2020 r. w K.;

sprawy z powództwa Gminy K. - (...)

(...) w K. przeciwko B. P., M. P., H. P.,

J. P. o zapłatę; I. zasądza od pozwanych B. P., M. P.,

H. P., J. P. na rzecz strony powodowej Gminy K. - (...) w K. kwotę 4 734,49 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 4 648,68 zł od dnia 1 maja 2019 r. do dnia zapłaty

oraz od kwoty 85,81 zł od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty, z tym, że spełnienia świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia pozostałych;

II. zasądza od pozwanych na rzecz strony powodowej kwotę 1137 zł tytułem kosztów procesu z tym, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia pozostałych;

III. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.