I C 259/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3127176

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 października 2020 r. I C 259/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Sumiński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Gminy O. przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie (...) o zapłatę 1. oddala powództwo;

2. nie obciąża powoda kosztami procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.