I C 2338/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104343

Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2020 r. I C 2338/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia Inga Kukla.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2020 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko A. W. o zapłatę oddala powództwo.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.