I C 1546/15, Skarga pauliańska w sytuacji, gdy dłużnik został wykreślony z rejestru sądowego. - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2667885

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 30 stycznia 2019 r. I C 1546/15 Skarga pauliańska w sytuacji, gdy dłużnik został wykreślony z rejestru sądowego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Łukasz Wilkowski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. w Płocku na rozprawie sprawy z powództwa G. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w P. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

I. uznaje za bezskuteczną wobec powoda G. S. (1) czynność prawną w postaci umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej w dniu 28 października 2013 r., przed notariuszem J. R. A nr (...) pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., a (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P., uzupełnionej aktem notarialnym z dnia (...) Rep. A (...) oraz aktem notarialnym z dnia (...), na mocy której to umowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przeniosła na rzecz (...) Spółka Akcyjna w P. własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), zabudowaną pięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr (...), zabudowanych jednokondygnacyjnym budynkiem, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), w celu umożliwienia powodowi G. S. (1) zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej mu wobec (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. z tytułu:

a) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 180.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) roku;

b) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 338.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 3 października 2011 r.;

c) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 25.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 23 listopada 2011 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu 25 listopada 2011 r.;

d) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 50.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) roku;

e) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 250.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) roku;

f) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 25.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 2 lutego 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

g) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 250.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 14 lutego 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

h) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 40.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 21 lutego 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

i) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 200.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 1 marca 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

j) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 500.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 21 marca 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

k) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 100.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) roku;

l) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 10.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 4 maja 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

m) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 50.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 21 maja 2012 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniach (...) roku;

n) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 100.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 5 czerwca 2012 rok, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

o) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 25.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 2 lipca 2012 rok, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

p) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 250.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

q) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 166.600,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

r) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 50.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 15 października (...) s) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 80.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

t) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 5.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) u) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 50.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

v) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 170.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

w) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 25.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

x) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 9.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 3 kwietnia 2013 r. nr 2/04/2013, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu 3 kwietnia 2013 r.;

y) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 3.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) z) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 3.500,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) aa) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 21.500,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

bb) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 15.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...) nr (...), która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...);

cc) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 50.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 8 maja 2013 r. nr 1/05/2013, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu 8 maja 2013 r.; dd) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 20.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

ee) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 90.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu 29 maja 2013 r. 3/05/2013, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...);

ff) bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie 40.000,00 zł, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy G. S. (1), jako pożyczkodawcą, a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą w dniu (...);

gg) umowy pożyczki nr (...) z dnia 28 czerwca 2013 r., dotyczącej kwoty 80.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) hh) umowy pożyczki nr (...) z dnia 11 lipca 2013 r., dotyczącej kwoty 25.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) ii) umowy pożyczki nr (...) z dnia 12 lipca 2013 r., dotyczącej kwoty 12.500,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) jj) umowy pożyczki nr (...) z dnia 30 lipca 2013 r., dotyczącej kwoty 50.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) k.k.) umowy pożyczki nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r., dotyczącej kwoty 65.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) ll) umowy pożyczki nr (...) z dnia 2 sierpnia 2013 r., dotyczącej kwoty 36.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) mm) umowy pożyczki nr (...) z dnia 7 sierpnia 2013 r., dotyczącej kwoty 12.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) nn) umowy pożyczki nr (...) z dnia 10 września 2013 r., dotyczącej kwoty 9.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...)

II. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III. nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Płocku kwotę 55.204,71 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu części wydatków poniesionych tymczasowo z sum budżetowych i nieuiszczonych opłat sądowych;

IV. odstępuje od obciążania stron pozostałą częścią nieuiszczonych kosztów sądowych;

V. znosi wzajemnie koszty procesu między stronami.

Uzasadnienie faktyczne

G. S. (1) w pozwie z dnia 23 lipca 2015 r., skierowanym do Sądu Okręgowego w Płocku, przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w P. wniósł o uznanie za bezskuteczną stosunku do niego umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 28 października 2013 r., zawartej przed notariuszem J. S. (Rep. A nr 1845/2013) pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., a (...) S.A. z siedzibą w P., uzupełnionej aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2013 r. ((...)) oraz aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2014 r. (Rep. A nr 90/2014), na mocy której to umowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przeniosła na rzecz (...) S.A. w P. własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), zabudowaną pięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr (...), zabudowanych jednokondygnacyjnym budynkiem, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), jako zdziałanej z pokrzywdzeniem powoda, któremu w stosunku do (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przysługują wierzytelności z tytułu:

a. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 200.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 1 marca 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

b. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 100.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 5 czerwca 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

c. umowy pożyczki nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r., dotyczącej kwoty 65.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. w P. w dniu (...) roku;

d. umowy pożyczki nr (...) z dnia 2 sierpnia 2013 r., dotyczącej kwoty 36.000,00 zł, wpłaconej przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. w P. w dniu (...) roku.

Nadto wniósł o zasądzenie d pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych prawem (k. 3 - 19).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego (k. 313 - 326).

W piśmie procesowym z dnia 13 grudnia 2017 r. powód zmodyfikował swoje stanowisko w sprawie, w ten sposób, iż wniósł o uznanie za bezskuteczną stosunku do niego umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 28 października 2013 r., zawartej przed notariuszem J. S. ((...)) pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P., a (...) S.A. z siedzibą w P., uzupełnionej aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2013 r. (Rep. A nr 2027/2013) oraz aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2014 r. (Rep. A nr 90/2014), na mocy której to umowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przeniosła na rzecz (...) S.A. w P. własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), zabudowaną pięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr (...), zabudowanych jednokondygnacyjnym budynkiem, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), jako zdziałanej z pokrzywdzeniem powoda, któremu w stosunku do (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. (obecnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.) przysługują wierzytelności z tytułu:

a. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 180.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...);

b. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 338.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...);

c. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 25.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...), która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

d. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 50.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...) roku;

e. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 250.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...) roku;

f. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 25.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...), która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

g. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 250.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...), która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu 27 marca 2012 r.;

h. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 40.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...) która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

i. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 200.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 1 marca 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu 5 marca 2012 r.;

j. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 500.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia (...) która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

k. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 100.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 23 kwietnia 2012 r.;

I. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 10.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 4 maja 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

m. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 50.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 21 maja 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku oraz 22 maja 2012 r.;

n. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 100.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 5 czerwca 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

o. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 25.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki z dnia 2 lipca 2012, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

p. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 250.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

q. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 166.600,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

r. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 50.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

s. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 80.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

t. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 5.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

u. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 50.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

v. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 170.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia 27 grudnia 2012 r.;

w. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 25.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

x. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 9.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia 3 kwietnia 2013 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

y. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 3.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

z. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 3.500,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

aa. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 21.500,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

bb. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 15.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia 26 kwietnia 2013 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

cc. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 50.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia 8 maja 2013 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

dd. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 20.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

ee. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 90.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia 29 maja 2013 r., która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

ff. bezpodstawnego wzbogacenia w wysokości 40.000,00 zł wynikająca z nieważnej umowy pożyczki nr (...) z dnia (...) roku;

gg. umowa pożyczki nr (...) z dnia 28 czerwca 2013 r. dotyczącej kwoty 80.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

hh. umowa pożyczki nr (...) z dnia 11 lipca 2013 r. dotyczącej kwoty 25.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku ii. umowa pożyczki nr (...) z dnia 12 lipca 2013 r. dotyczącej kwoty 12.500,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku jj. umowa pożyczki nr (...) z dnia 30 lipca 2013 r. dotyczącej kwoty 50.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

k.k. umowa pożyczki nr (...) z dnia 31 lipca 2013 r., dotyczącej kwoty 65.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

II. umowa pożyczki nr (...) z dnia 2 sierpnia 2013 r., dotyczącej kwoty 36.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

mm. umowa pożyczki nr (...) z dnia 7 sierpnia 2013 r., dotyczącej kwoty 12.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku;

nn. umowa pożyczki nr (...) z dnia 10 września 2013 r., dotyczącej kwoty 9.000,00 zł, która to kwota pożyczki została wpłacona przez G. S. (1) na rachunek bankowy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. w dniu (...) roku.

Nadto powód wniósł o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niego umowy pożyczki zabezpieczonej z dnia 28 października 2013 r. zawartej pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. (obecnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.), a (...) S.A. z siedzibą w P. jako zdziałanej z pokrzywdzeniem G. S. (1), któremu w stosunku do (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przysługują wierzytelności szczegółowo opisanej wyżej (k. 804a - 804g).

Pozwany w odpowiedzi na rozszerzone powództwo wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, z uwzględnieniem wartości przedmiotu sporu po rozszerzeniu powództwa (k. 814 - 818).

W toku dalszego procesu strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 2 listopada 2009 r. powołana została spółka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu (...) roku. Pierwotnie udziałowcami tejże spółki byli M. P. (1), G. S. (1) oraz małżonkowie K. i G. C. Z biegiem czasu M. P. (1) zbyła swe udziały na rzecz spółki (...) Sp. z o.o. w P. (wydruk z KRS - k. 22 - 23, przesłuchanie powoda - k. 558 - 24:22, 25:05).

W skład majątku (...) Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2011 r. wchodziło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), zabudowaną pięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...) oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr (...), zabudowanych jednokondygnacyjnym budynkiem, stanowiącym odrębną własność, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą (...). (...) te stanowią jedną całość organizacyjną i zostały przeniesione na rzecz spółki poprzez jej ówczesnych wspólników tj. M. P. (1), G. S. (1), K. i G. C. (odpisy z KW - k. 24 - 52).

Spółka ta powołana została w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku posadowionego na nieruchomości stanowiącej dawniej własność zlikwidowanych zakładów (...) w P., wniesionej do niej przez wspólników, celem jego komercjalizacji i uzyskania w ten sposób zysków. Zgodnie z przyjętym przez wspólników założeniem inwestycja ta miała być realizowana nie ze środków własnych lecz z pożyczek wspólników oraz kredytu bankowego. Tak też się działo. W konsekwencji powyższego były zawierane umowy pożyczek udzielanych przez wspólników spółce oraz została podpisana w 2012 r. umowa kredytu z A. Bank, której poręczycielami byli wspólnicy, w tym również powód. Spółka poza nieruchomością nie posiadała żadnego innego znacznego majątku i nie przynosiła żadnych zysków (bezsporne).

W okresie trwania inwestycji powód w ten sposób przekazał na rzecz spółki kwotę przeszło 3.000.000,00 zł, zaś małżonkowie C. kwotę 4.400.000,00 zł wpłaty te były dokonywane na rachunek bankowy spółki. Zwrot tych pożyczek miał docelowo nastąpić po zakończeniu inwestycji albo z dochodów pobieranych z najmu lokali, albo ze sprzedaży nieruchomości (zeznania świadka G. C. - k. 678 - 10:34, 12:31, G. S. (2) - k. 683 - 01:33:22)

G. S. (1) w okresie od dnia 9 czerwca 2011 r. do dnia 12 czerwca 2013 pełnił funkcję prezesa zarządu Nowy C. Sp z o.o. Po nim prezesem zarządu spółki została G. S. (2) (wydruk z Monitora Sądowego i Gospodarczego - k. 173, kopia uchwały nr 7/2013 Zgromadzenia Wspólników (...) Sp. z o.o. w P. - k. 174 - 175).

G. S. (1) również udzielił takich pożyczek spółce. W okresie od dnia 9 czerwca 2011 r. do dnia 12 czerwca 2013 r., kiedy to sprawował on funkcję Prezesa Zarządu (...) Sp. z o.o. w P. zostały zawarte 32 takie umowy. W imieniu spółki umowy te podpisywała G. C., jako członek zarządu spółki. Były to następujące pożyczki:

1. w dniu 25 lipca 2011 r. w łącznej kwocie 180.000,00 zł przekazanej w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 27.500,00 zł do dnia 27 lipca 2011 r., druga w kwocie 152.500,00 zł (...), na okres (...), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 6% w skali roku;

2. w dniu (...) roku w łącznej kwocie 338.000,00 zł przekazanej w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 88.000,00 zł do dnia 8 października 2011 r., druga w kwocie 250.000,00 zł do dnia 16 listopada 2011 r., na okres do dnia 31 grudnia 2014 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 6% w skali roku;

3. w dniu (...) w kwocie 25.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 30 listopada 2011 r., na okres do dnia 31 grudnia 2015 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 6% w skali roku. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu 25 listopada 2011 r.;

4. w dniu 23 grudnia 2011 r. w kwocie 50.000,00 zł przekazanej jednorazowo (...) roku, na okres do (...) oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 6% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia (...), zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia 12 kwietnia 2012 r.;

5. w dniu (...) w kwocie 250.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 31 stycznia 2012 r., na okres do dnia 31 stycznia 2015 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 28 stycznia 2013 r., zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia 12 kwietnia 2012 r.;

6. w dniu 2 lutego 2012 r. w kwocie 25.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 29 lutego 2012 r., na okres do dnia 31 stycznia 2015 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 28 stycznia 2013 r., zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia 12 kwietnia 2012 r. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu 14 lutego 2012 r.;

7. w dniu (...) roku w kwocie 250.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia (...), zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia (...) roku. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

8. w dniu 21 lutego 2012 r. w kwocie 40.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 29 lutego 2012 r., na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia (...) roku, zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia (...) roku. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu 28 lutego 2012 r.;

9. w dniu 1 marca 2012 r. w kwocie 200.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 10 marca 2012 r., na okres do dnia 31 stycznia 2015 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 28 stycznia 2013 r., zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia 12 kwietnia 2012 r. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewami w dniu 5 marca 2012 r.;

10. w dniu (...) roku w kwocie 500.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do (...), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

11. w dniu 23 kwietnia 2012 r. w kwocie 100.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia 31 stycznia 2017 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

12. w dniu (...) roku w kwocie 10.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu 4 maja 2012 r.;

13. w dniu 21 maja 2012 r. w kwocie 50.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 28 maja 2012 r., na okres do dnia 31 stycznia 2017 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewami w dniach 21 maja 2012 r. oraz 22 maja 2012 r.;

14. w dniu 5 czerwca 2012 r. w kwocie 100.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 7 czerwca 2012 r., na okres do dnia 31 stycznia 2017 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia (...) roku, zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia 12 kwietnia 2012 r. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...)

15. w dniu 2 lipca 2012 r. w kwocie 25.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 28 stycznia 2013 r., zgodnie z którym zmieniono zapis dotyczący daty zwrotu pożyczki, ustalając, iż nastąpi to w terminie jednego roku liczonego od dnia, w którym nastąpiła całkowita spłata kredytu udzielonego przez A. Bank na mocy umowy kredytowej nr (...) z dnia 12 kwietnia 2012 r. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

16. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 250.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

17. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 166.600,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

18. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 50.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...)2012 r., na okres do dnia (...) 2014 r., oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

19. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 80.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

20. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 5.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

21. w dniu (...) roku numer 11/11/2012 w kwocie 50.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

22. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 170.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku, oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku;

23. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 25.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 15 lutego 2013 r., na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu;

24. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 9.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia 30 czerwca 2015 r.), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Aneks z dnia 28 października 2013 r. został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu 3 kwietnia 2013 r.;

25. w dniu 3 kwietnia 2013 r. numer (...) w kwocie 3.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia 4 kwietnia 2013 r., na okres do dnia 4 kwietnia 2014 r. (przedłużony na podstawie aneksu z dnia 28 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu;

26. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 3.500,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Aneks z dnia 28 października 2013 r. został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu;

27. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 21.500,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu;

28. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 15.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

29. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 50.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...)), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

30. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 20.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu;

31. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 90.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

32. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 40.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia 31 grudnia 2013 r. (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

(umowy pożyczki wraz aneksami - k. 90 - 150, zestawienia operacji - k. 167 - 168, k. 171, 176 - 181, 194 - 199).

Również w okresie późniejszym, kiedy to powód został odwołany z funkcji prezesa zarządu spółki zawarł ze spółką kolejne osiem umów pożyczki. W tym przypadku spółka była reprezentowana przez prezesa zarządu G. S. (2). Były to następujące umowy:

1. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 80.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

2. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 25.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia 28 października 2013 r. został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

3. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 12.500,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

4. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 50.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

5. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 65.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

6. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 36.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu 2 sierpnia 2013 r.;

7. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 12.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku;

8. w dniu (...) roku numer (...) w kwocie 9.000,00 zł przekazanej jednorazowo do dnia (...) roku, na okres do dnia (...) roku (przedłużony na podstawie aneksu z dnia (...) roku do dnia (...) roku), oprocentowana odsetkami umownymi w wysokości 13% w skali roku. Aneks z dnia (...) roku został podpisany w imieniu spółki przez M. B., jako prezesa zarządu. Kwota pożyczki została przekazana na rachunek bankowy spółki przelewem w dniu (...) roku.

(umowy pożyczki wraz z aneksami - k. 151 - 166, potwierdzenia przelewów - k. 169 - 170, 182 -186, 191 - 193).

W dniu 6 września 2013 r. przed notariuszem w P. M. S. prezes zarządu (...) Sp. z o.o. G. S. (2) złożyła w imieniu spółki oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. wprost z aktu notarialnego, co do zapłaty kwot kapitału, odsetek oraz zastrzeżonych w umowie kar umownych wynikających z pożyczek zawartych wcześniej między powodem, a spółką:

- z dnia (...) roku nr 5/07/2013 na kwotę 65.000,00 zł, do kwoty 69.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 4/07/2013 na kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 53.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 2/07/2013 na kwotę 12.500,00 zł, do kwoty 14.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 1/07/2013 na kwotę 25.000,00 zł, do kwoty 27.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 2/06/2013 na kwotę 80.000,00 zł, do kwoty 86.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 1/06/2013 na kwotę 40.000,00 zł, do kwoty 44.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 3/05/2013 na kwotę 90.000,00 zł, do kwoty 97.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 2/05/2013 na kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 22.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 1/05/2013 na kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 55.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 9/04/2013 na kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 17.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 6/04/2013 na kwotę 21.500,00 zł, do kwoty 24.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 3/02/2013 na kwotę 25.000,00 zł, do kwoty 30.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 5/12/2012 na kwotę 170.000,00 zł, do kwoty 187.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 11/11/2012 na kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 60.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 9/11/2012 na kwotę 25.000,00 zł, do kwoty 30.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 3/11/2012 na kwotę 80.000,00 zł, do kwoty 96.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 1/08/2013 na kwotę 36.000,00 zł, do kwoty 40.000,00 zł;

- z dnia (...) roku nr 2/08/2013 na kwotę 12.000,00 zł, do kwoty 14.000,00 zł.

W tym samym akcie notarialnym zostały złożone zbliżonej treści oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz K. i G. R. małżonków C., również co do odpowiedzialności spółki z umów pożyczek zawartych z ww.

(oświadczenia o poddaniu się egzekucji - k. 200 - 223).

Spółka jeszcze w 2012 r. starała się o uzyskanie kredytu w celu sfinansowania tej inwestycji i taki kredyt uzyskała w (...) Bank S.A. W związku z powyższym zleciła rzeczoznawcy majątkowemu mgr inż. Z. M. sporządzenie wyceny tej nieruchomości dla przyszłego sposobu użytkowania dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Docelowo na tej nieruchomości miał powstać budynek (...) C. (...) te zostały wycenione wówczas na kwotę netto 42.054.400,00 zł według daty wyceny oraz na kwotę 43.912.700,00 zł po ukończeniu całości planowanych prac budowlanych (operat szacunkowy - k. 53 - 72).

Prawa do tychże nieruchomości stanowiły jedyny istotny składnik majątku spółki. Na koniec 2012 r., zgodnie z bilansem spółki za 2013 rok aktywa trwałe spółki wynosiły 25.235.655,18 zł i składały się wyłącznie z jednej pozycji tj. inne inwestycje długoterminowe. Na koniec 2013 r. zmieniła się jedynie wartość tej pozycji bilansu na 29.649.545,35 zł, a na koniec 2014 r. na kwotę 39.580.447,92 zł. Spółka w tym czasie nie prowadziła żadnej innej inwestycji poza budową (...) C. Na koniec 2012 r. spółka dysponowała ponadto aktywami obrotowymi w kwocie 1.120.239,04 zł, na koniec 2013 r. w kwocie 2.462.492,80 zł, zaś na koniec 2014 r. w kwocie 529.745,69 zł. Suma aktywów analogicznie jak i wysokość pasywów wg. bilansu na koniec 2012 r. wynosiła 26.355.894,22 zł, na koniec 2013 r. 32.112.038,15 zł, zaś na koniec 2014 r. 40.110.195,61 zł (bilanse spółki za lata 2013 i 2014 - k. 73 - 76, 77 - 81, sprawozdania zarządu - k. 82 - 89).

Od końca 2012 r. rozpoczęły się problemy finansowe w spółce (...), które wynikały z tego, iż udziałowiec F. P. nie chciał dalej finansować inwestycji i zaczęło brakować środków finansowych na realizację prac. Nadto w związku z brakiem ogrzewania budynku i problemami związanym z podłączeniem go do węzła ciepłowniczego, w okresie zimowym nie było możliwe realizowanie prac budowlanych, a w tym czasie bank przekazał spółce drugą transzę kredytu i naliczał od niej odsetki. W tej sytuacji został zagrożony termin odbioru budynku określony na wrzesień 2013 r. W związku z zagrożeniem niedochowania tego terminu umowę najmu wypowiedział kluczowy dla inwestycji najemca, ze względu na powierzchnię lokali tj. (...). Nadto w następnej kolejności zostały wypowiedziane umowy najmu lokali zawarte przez część najemców związanych z rodziną P. tj. spółki (...) oraz Klinika (...) D. R. Jednocześnie zgodnie z umową kredytu zawartą z (...) Bank S.A. warunkiem uruchomienia ostatniej transzy kredytu był określony poziom komercjalizacji nieruchomości. W sytuacji wypowiedzenia tychże umów najmu, poziom ten nie został osiągnięty, m.in. na skutek czego Bank odmówił uruchomienia ostatniej transzy kredytu w kwocie kilku milionów złotych, po tym, jak został o tym zawiadomiony. Jednocześnie w związku z przestojem w okresie zimowym i brakiem środków finansowych pojawiły się również problemy wykonawcze. Niektórzy wykonawcy zeszli z budowy, a prace postępowały bardzo wolno, co również stanowiło przyczynę odmowy wypłaty ostatniej transzy kredytu przez bank. W tej sytuacji władze spółki zaczęły poszukiwać dofinansowania zastępczego, podjęły rozmowy z innymi bankami oraz z pozwanym (...) S.A. w P., który również jest związany z rodziną P., która była zaangażowana w tę inwestycję. Padła również propozycja zobowiązania wspólników do dopłat. Małżonkowie C. poszukiwali kredytu, jako osoby fizyczne, tak, aby móc wnieść dopłaty do spółki. W czasie poszukiwania innego kredytodawcy pojawił się problem z uzyskaniem dostępu do dokumentacji księgowej spółki, która była prowadzona przez jedną ze spółek powiązanych z M. P. (2), na skutek czego bank w którym starano się uzyskać kredyt odrzucił wniosek (przesłuchanie powoda - k. 559 - 27:29 - 31:08, zeznania świadka G. C. - k. 678 - 07:15, k. 679 - 25:06, 27:44, 29:14, k. 680 - 39:48 - 43:59, 46:09, k.c. - k. 681 - 50:33 - 57:05, 682 - 01:03:00, 01:07:35, raport - k. 638 - 658, zeznania świadka G. S. (2) - k. 683 - 684 - 01:30:50, 01:34:04, 01:43:52, 01:47:10, 01:49:16).

W lutym 2013 r. na zlecenie (...) Sp. z o.o. w P. zespół ekspertów opracował zestawienie kosztów budowy koniecznych do zakończenia zadania inwestycyjnego (...) C. prowadzonego przez (...) Sp. z o.o. Zgodnie z tym zestawieniem łączna wartość robót budowlanych niezbędnych do wykonania przed odbiorem budynku to kwota 8.173.052,00 zł (kopia opracowania - k. 620 - 621).

Na dzień 12 czerwca 2013 r. zostało zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki (...) Sp. z o.o. w P. Jednym z punktów porządku obrad tego zgromadzenia było podjęcie uchwały w przedmiocie dopłat w trybie art. 178 § 1 k.s.h w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł. Na zgromadzeniu tym obecni byli wspólnicy: G. S. (1), K. i G. małżonkowie C. oraz (...) Sp. z o.o. w P., w imieniu której działała ówczesna prezes zarządu M. B., a także na podstawie pełnomocnictwa łącznego min. A. K., D. P. i M. P. (2). W trakcie zgromadzenia ówczesny prezes zarządu (...) Sp. z o.o. w P. G. S. (1) oraz członek zarządu G. C. złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. Na ich wniosek nowym prezesem zarządu spółki wybrana została G. S. (2). Dalej okazało się, iż nie jest możliwe podjęcie uchwały o dopłatach wspólników, bowiem zgodnie z umową spółki, do podjęcia takiej uchwały niezbędna jest obecność wszystkich wspólników, a nieobecny był wspólnik (...) S.A. w C. dysponujący tego dnia jednym udziałem. Udział ten dzień wcześniej został zbyty przez (...) Sp. z o.o. na rzecz (...) S.A. (protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników - k. 423 - 431, zeznania świadka G. C. - k. 678 - 15:16, k.c. - k. 681 - 58:20).

W lipcu 2013 r. (...) Sp. z o.o. zleciła rzeczoznawcy majątkowemu inż. R. B. sporządzenie oszacowania wartości rynkowej nieruchomości na której prowadzona była przedmiotowa inwestycja z uwzględnieniem aktualnego stanu techniczno - użytkowego. Rzeczoznawca wycenił tę nieruchomość na kwotę 17.779.000,00 zł (operat szacunkowy - k. 333 - 342).

Jeszcze w lipcu 2013 r. M. P. (2) wypowiedział zawartą z małżonkami C. umowę pożyczki i zażądał od nich zwrotu kwoty 1.200.000,00 zł. W tym samym czasie (...) S.A. wypowiedział umowę pożyczki zawartą z (...) Sp. z o.o. na kwotę 500.000,00 zł i zażądał jej zwrotu. W tej sytuacji małżonkowie C. zostali "postawieni pod ścianą" i w październiku 2013 r. sprzedali posiadane przez siebie udziały w (...) Sp. z o.o. spółkom związanym z M. P. (2) i jednocześnie dokonali cesji wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych (...) Sp. z o.o. Jednocześnie M. P. (2) zobowiązał ich do tego, iż nie mogą o tym informować powoda (zeznania świadka G. C. - k. 679 - 16:45 - 25:06, k.c. - k. 681 - 682 - 01:01:28).

W trakcie długotrwałych prowadzonych negocjacji związanych z planowanym zawarciem umowy pożyczki pomiędzy (...) Sp. z o.o., a pozwanym, powód we wrześniu 2013 r. otrzymał inny projekt umowy pożyczki zabezpieczonej, niż ten ostatecznie podpisany w dniu 28 października 2013 r. Zgodnie z tym projektem pożyczka miała wynosić 19.650.000,00 zł, a część z niej tj. kwota 867.000,00 zł miała być przeznaczona na spłatę pożyczek gotówkowych udzielonych przez niego, kwota 158.000,00 zł na spłatę pożyczek małżonków K. i G. C., a kwota 1.832.476,00 zł na spłatę pożyczek udzielony przez M. P. (1), z tym, że do (...) S.A. (korespondencja e-mailowa wraz z projektem umowy pożyczki - k. 398 - 404, częściowo przesłuchanie pozwanej - k. 559 - 560 - 34:43 - 36:33)

W dniu 25 października 2013 r. odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) Sp. z o.o. w P., w którym brali udział (...) Sp. z o.o. w P. reprezentowana przez prezesa zarządu M. B., (...) S.A. reprezentowana przez prezesa zarządu J. K. oraz G. S. (1). Na zgromadzeniu tym została jednogłośnie przyjęta uchwała nr 1 w sprawie zgody na zawarcie umowy pożyczki na kwotę nie wyższą niż 25.500.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję budowlaną na nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki. Na tym samym zgromadzeniu, również jednogłośnie została przyjęta uchwała nr 2, w której wyrażono zgodę na przeniesienie na rzecz (...) S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku na niej posadowionego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki na kwotę nie wyższą niż 25.500.000,00 zł (protokół i uchwały wspólników - k. 304 - 306).

Powód, głosując za przedmiotowymi uchwałami miał świadomość tego, iż nie będą spłacone wszystkie udzielone przez niego pożyczki, bowiem na zgromadzeniu został również poproszony o podpisanie aneksów do części z nich wydłużających termin zwrotu do dnia 30 czerwca 2015 r. Był jednakże przekonany, iż dotyczy to wszystkich wspólników, a nie tylko niektórych. Gdyby wiedział, iż z udzielonej kwoty pożyczki zostaną spłacone wszystkie inne długi spółki, poza jego, nie zagłosowałby za tą uchwałą (przesłuchanie powoda - k. 557 - 15:20 - 18:28).

W dniu 28 października 2013 r. została zawarta umowa pożyczki zabezpieczonej pomiędzy (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w P., jako pożyczkodawcą, a (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą. Pożyczkodawcę reprezentowała prezes zarządu - A. K., zaś pożyczkobiorcę również prezes zarządu spółki M. B. Zgodnie z tą umową pożyczkodawca udzielił pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie nie przekraczającej 24.000.000,00 zł (dwudziestu czterech milionów złotych) z przeznaczeniem na dokończenie przez pożyczkobiorcę realizowanej przez niego inwestycji, a w szczególności:

- do kwoty 6.390.000,00 zł na spłatę wynikającą z kredytu inwestycyjnego oraz (...) wynikającego z umowy kredytowej zawartej z (...) Bank S.A.;

- do kwoty 600.000,00 zł na zakup gruntu z przeznaczeniem na wykonanie parkingu od spółki (...) S.A. w P.;

- do kwoty 10.700.000,00 zł na pokrycie wierzytelności z tytułu zwrotu pożyczek, co do którego to pożyczkobiorca wyraził zgodę na uregulowanie go w jego imieniu, bez odrębnej jego zgody;

- do kwoty 6.310.000,00 zł tytułem kosztów wykonania parkingu samochodowego na nieruchomości, na pokrycie kosztów wykonania aranżacji lokali nieruchomości dla najemców, na pokrycie kosztów dokończenia inwestycji, na pokrycie innych kosztów nie wymienionych wyżej, a związanych bezpośrednio i pośrednio z realizacją inwestycji.

Kwota pożyczki miała być wypłacona w ten sposób, iż kwota 6.390.000,00 miała być przelana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie kredytu, na spłatę, którego była przeznaczona, pozostała zaś kwota 17.610.000,00 zł miała być uruchamiana przez pożyczkodawcę na pisemne zlecenie pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. Kwota pożyczki miała być wykorzystana do dnia 15 stycznia 2015 r. Pożyczka miała być oprocentowana w sposób ściśle w niej opisany. Strony ustaliły nadto, iż pożyczka będzie spłacana przez pożyczkobiorcę począwszy od dnia (...) roku do dnia (...) roku w 163 równych ratach kapitałowych miesięcznych. Jednocześnie zastrzeżono, iż pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo wcześniejszego rozwiązania umowy i domagania się zwrotu pożyczki, o ile uzna, że sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może uniemożliwić mu wywiązanie się ze zwrotu pożyczki, lub zagrożone będzie terminowe regulowanie zobowiązań wobec pożyczkodawcy. Nadto ustalono, iż pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo rozwiązania umowy pożyczki w przypadku powstania wymagalnego zadłużenia przewyższającego kwotę 300.000,00 zł. Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki:

- pożyczkobiorca poddał się egzekucji na rzecz pożyczkodawcy w trybie art. 777 k.p.c. do kwoty 36.000.000,00 zł;

- pożyczkobiorca zobowiązał się wystawić weksel in blanco;

- pożyczkobiorca zobowiązał się do notarialnego przeniesienia na pożyczkodawcę przysługującego mu prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości oraz prawa własności budynku znajdującego się na niej (umowa pożyczki - k. 224 - 208).

W tym samym dniu tj. (...) roku przed notariuszem w P. J. S. została zawarta umowa przewłaszczenie na zabezpieczenie Rep. A nr (...) pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., jako pożyczkobiorcą, a (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w P., jako pożyczkodawcą, zgodnie z którą w celu zabezpieczenia roszczenia o zwrot pożyczki, rat kapitałowych, odsetek i innych kosztów mogących powstać w przyszłości w związku z umową pożyczki z dnia 28 października 2013 r. opisaną wyżej, pożyczkobiorca przeniósł na pożyczkodawcę, a ten na powyższe wyraził zgodę, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi (...) (działka numer (...)), (...) (działka numer (...)) i (...) (działki numer (...)) wraz z prawem własności posadowionego na pierwszej z tych nieruchomości pięciokondygnacyjnego budynku biurowego oraz jednokondygnacyjnego budynku, usytuowanego przy ul. (...) w P. Jednocześnie pożyczkodawca zobowiązał się do zwrotnego przeniesienia na rzecz pożyczkobiorcy, w stanie wolnym od wszelkich innych obciążeń w. w nieruchomości oraz prawa własności budynków, w razie wykonania przez pożyczkobiorcę obowiązku terminowego zwrotu pełnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszelkimi innymi należnościami, w terminie 14 dni od dnia zwrotu wyżej wskazanych należności, nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 r. W umowie ustalono również, iż pożyczkodawca będzie zwolniony z powyższego zobowiązania, gdy pożyczkobiorca dopuści się zwłoki w zapłacie sześciu rat pożyczki. W takim wypadku pożyczkodawca ma prawo do zbycia nieruchomości na warunkach rynkowych starając się uzyskać jak najwyższą cenę, informując pożyczkobiorcę o procesie sprzedaży. W przypadku uzyskania w ten sposób kwoty niższej niż suma zobowiązań powiększona o koszty zbycia, wówczas pożyczkobiorca zobligowany będzie do zapłaty różnicy. W przypadku uzyskania kwoty przewyższającej sumę zobowiązań powiększoną o koszty zbycia, pożyczkodawca będzie zobowiązany do zwrotu pożyczkobiorcy nadwyżki. W przypadku braku sprzedaży przez pożyczkodawcę nieruchomości w okresie 18 miesięcy od daty rozwiązania umowy pożyczki, pożyczkodawca nabył prawo zatrzymania własności nieruchomości w zamian za zwolnienie pożyczkobiorcy z długu wynikającego z umowy pożyczki. Realizacja tego prawa odbędzie się poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez pożyczkodawcę. Wartość nieruchomości będących przedmiotem umowy strony określiły na kwotę 24.000.000,00 zł (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - k. 229 - 213, 237 - 238, 239 - 240).

Również w dniu (...) roku M. B. w imieniu (...) Sp. z o.o. w P. przed notariuszem J. R. A nr (...) złożyła oświadczenie o poddaniu się na rzecz (...) S.A. w zakresie obowiązku spłaty pożyczki, rat kapitałowych, odsetek i innych kosztów mogących wyniknąć w przyszłości w związku z umową pożyczki zawartą w tym samym dniu rygorowi egzekucji z mocy tego aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego majątku spółki do maksymalnej kwoty zadłużenia w wysokości 36.000.000,00 zł (oświadczenie o poddaniu się egzekucji - k. 374 - 376).

Kwota 6.310.000,00 zł przeznaczona na dokończenie inwestycji została wyliczona przez zarząd kierowany przez M. B. przy udziale wykonawców, którzy wykonali kosztorysy, które następnie zostały sprawdzone przez kierownika budowy i kosztorysanta inwestora (zeznania świadka M. B. - k. 600 - 39:31, 40:21).

W dniu (...) roku został podpisany aneks nr (...) do umowy pożyczki zabezpieczonej z dnia (...) roku. Zgodnie z tym aneksem zmianie uległa kwota pożyczki do kwoty nieprzekraczającej 29.000.000,00 zł, a także kwota przeznaczona zgodnie z umową na pokrycie kosztów inwestycji na kwotę 11.310.000,00 zł. Zmianie uległ również termin wykorzystania pożyczki na 31 maja 2015 r. (aneks do umowy pożyczki - k. 307 - 309).

Pismami z dnia 30 marca 2015 r. G. S. (1) wezwał (...) Sp. z o.o. w P. do zwrotu w terminie 7 dni wymagalnych wierzytelności z umów pożyczek:

- z dnia (...) roku nr 5/12/2012 w kwocie 170.000,00 zł kapitału plus 37.539,73 zł odsetek;

- z dnia (...) roku nr 11/11/2012 w kwocie 50.000,00 zł kapitału plus 11.413,70 zł odsetek;

- z dnia (...) roku nr 3/11/2012 w kwocie 80.000,00 zł kapitału plus 18.542,47 zł odsetek;

- z dnia (...) roku nr 6/11/2012 w kwocie 5.000,00 zł kapitału plus 1153,42 zł odsetek;

- z dnia (...) roku nr 2/8/2012 w kwocie 250.000,00 zł kapitału plus 61.876,72 zł odsetek;

- z dnia (...) roku w kwocie 338.000,00 zł kapitału plus 70.997,81 zł odsetek;

- z dnia (...) roku w kwocie 180.000,00 zł kapitału plus 39.770,14 zł odsetek;

- z dnia (...) roku nr 2/10/2012 w kwocie 50.000,00 zł kapitału plus 11.852,05 zł odsetek;

- z dnia (...) roku nr 2/9/2012 w kwocie 166.600,00 zł kapitału plus 40.915,13 zł odsetek;

(wezwania do zapłaty wraz z dowodami nadania - k. 241 - 253).

Pismem z dnia (...) roku (...) S.A. wypowiedział umowę pożyczki z dnia 28 października 2013 r. wraz z aneksem nr (...) dnia (...) w oparciu o § 5 ust. 3 umowy pożyczki, wskazując jako przyczynę wypowiedzenia przysługujące pożyczkodawcy prawo rozwiązania umowy pożyczki w przypadku powstania zadłużenia przewyższającego kwotę 300.000,00 zł. Rozwiązanie umowy nastąpiło ze skutkiem na dzień (...) roku (oświadczenie o wypowiedzeniu umowy - k. 380).

Po wypowiedzeniu umowy nieruchomość została wystawiona przez pozwanego na sprzedaż, zgodnie z zapisami umowy pożyczki. Pierwsze ogłoszenie opiewało na kwotę 40.500.000,00 zł. Kolejne na kwotę 35.800.000,00 zł. Brak było jednakże podmiotów zainteresowanych zakupem tej nieruchomości (przesłuchanie pozwanej - k. 560 - 38:44 - 39:46).

W czerwcu 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (postanowienie - k. 588 - 589, wydruk z KRS - k. 590593)

Pismami z dnia 8 października 2015 r. G. S. (1) wezwał (...) Sp. z o.o. w P. do uregulowania w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wezwana:

- należności głównej w kwocie 200.000,00 zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki z dnia 1 marca 2012 r.;

- należności głównej w kwocie 100.000,00 zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, wynikającego z nieważnej umowy pożyczki z dnia 5 czerwca 2012 r.

(wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniami nadania - k. 432 - 435)

Przed Sądem Okręgowym w Płocku w sprawie sygn. akt (...) toczy się postępowanie z powództwa G. S. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w likwidacji o zapłatę kwoty 1.996.600,00 zł wraz z odsetkami umownymi tytułem zwrotu pożyczek udzielonych pozwanej spółce oraz tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w zakresie kwotą objętych umowami pożyczki, które były nieważne ponieważ zostały zawarte przez powoda ze spółką, w okresie, w którym pełnił on funkcję prezesa zarządu spółki. W postępowaniu tym pozwany podniósł zarzut nieistnienia roszczeń powoda, powołując się na zarzut potrącenia, dokonanego w dniu 10 lutego 2017 r. Postępowanie to postanowieniem z dnia 17 września 2018 r. zostało zawieszone na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. (postanowienie z dnia 17 września 2018 r. - k. 1178 - 1181).

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie sygn. akt WA.XIV Ns - Rej.KRS/ (...) wykreślił z Krajowego Rejestru Sądowego (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w P. (postanowienie - k. 1112).

G. S. (1) złożył do Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt W. (...) - Rej.KRS/ (...). Postępowanie to jest w toku (pismo z dnia 21 grudnia 2018 r. - k. 1207 - 1209)

Wartość przedmiotowej nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego działek oraz związanego z nim prawa własności posadowionych na nich budynków według stanu na dzień 28 października 2013 r. to kwota 19.601.000,00 zł, według stanu na dzień 18 stycznia 2017 r. to kwota 25.440.000,00 zł, zaś po zakończeniu inwestycji to kwota 31.073.000,00 zł (opinia biegłego z zakresu (...) - k. 696, k. 742 - 768, k. 806 - 807).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzone w aktach sprawy dokumenty wskazane wyżej, a nadto przesłuchanie stron oraz zeznania wymienionych świadków i dowód z opinii biegłego.

Zeznania świadka M. B. (k. 598 - 603) budzą wiele wątpliwości. Przede wszystkim niezgodne z prawdą jest twierdzenie świadka, iż za jego kadencji nie były ustalane na nowo terminy płatności z nieważnych umów pożyczek, zawartych pomiędzy powodem, a spółką (...) (k. 599 - 28:24). Przeczą temu dokumenty w postaci podpisanych przez w.w, jako prezesa zarządu spółki aneksów z dnia 28 października 2013 r. do dziesięciu umów pożyczek z okresu poprzedzającego dzień 12 czerwca 2013 r. (dzień rezygnacji przez powoda z funkcji prezesa zarządu spółki) (k. 129, 131, 133, 135, 137a, 139, 142v, 145, 148, 150). Nadto Sąd odmówił wiary twierdzeniom świadka, iż w trakcie negocjacji była mowa o spłacie części wierzycieli spółki i nie pojawiała się tam osoba powoda (k. 598 - 13:55), albowiem przeczy temu przedłożony przez powoda projekt umowy pożyczki przesłany mu na adres e-mail w dniu 19 września 2013 r. przez A. K., a zatem prezesa zarządu (...) S.A. oraz w dniu 3 października 2013 r. przez G. S. (2) (k. 398 - 404), a nadto przesłuchanie A. K. (k. 562 - 51:08), która przyznała, iż takie zapisy wcześniej były. Skoro takie zapisy wcześniej były, to nieracjonalne jest twierdzenie świadka M. B., iż niejako przyczyną niezaspokojenia wierzytelności powoda ze środków uzyskanych z pożyczki, było zaistnienie problemu wiarygodności umów podpisywanych przez niego, jako prezesa zarządu (k. 599 - 16:36 - 17:29), jak można dorozumieć powstałe w październiku 2013 r., skoro ww. jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o. będącej udziałowcem (...) Sp. z o.o. już w czerwca 2013 r., a zatem trzy miesiące wcześniej, w okresie w zasadzie poprzedzającym rozmowy z (...) S.A., w trakcie zgromadzenia wspólników (...) w dniu 12 czerwca 2013 r., zgłaszała sprzeciw do uchwały udzielającej absolutorium powodowi, jako członkowi zarządu wskazując m.in., iż zarząd podpisywał umowy niekorzystne dla spółki i zatajał zawieranie umów wymagających zgody wspólników (k. 427). Pamiętać należy, iż ww. była prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. w okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r., ale wcześniej była prezesem zarządu (...) Sp. z o.o., która była udziałowcem tej ostatniej spółki i jako jego przedstawiciel podejmował wszelkie decyzje dotyczące tej spółki. Posiadała zatem znaczną wiedzę na temat samej inwestycji, sposobu jej finansowania. W tym samym zakresie tj. dotyczącym kwestii nie ujęcia wśród spłacanych wierzycieli powoda i przyczyn powyższego znanych powodowi Sąd odmówił wiary zeznaniom świadka J. K. (k. 603 - 605). W tym zakresie można dać wiarę zeznaniom świadka D. P. (k. 605), który wskazał, iż podczas negocjacji był poruszany temat spłaty wierzytelności powoda, a jako jedną z przyczyn niewykonania powyższego wskazał stwierdzone przez udziałowców nieprawidłowości w zarządzaniu spółką i domniemanie udziałowców, iż spółka jest źle prowadzona (k. 605 - 01:50:59). Ze słów tych nie wynika jednocześnie to, iż powód o tym wiedział w momencie głosowania za podjęciem uchwały wyrażającej zgodę na pożyczkę oraz na przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie. Nieracjonalny jest jednocześnie drugi argument przytoczony przez tegoż świadka tj. iż wartość nieruchomości nie pozwalała na "dorzucenie" jeszcze czegoś. Jeżeli brać pod uwagę wycenę dokonaną w lipcu 2013 r. przez rzeczoznawcę R. B., która była jedną z podstaw negocjacji, to ona opisywała wartość nieruchomości na kwotę 17.779.000,00 zł, a pamiętać należy, iż w tym okresie nie były realizowane na nieruchomości żadne prace z uwagi na brak środków finansowych, a zatem już ta wartość nie pozwalała na pełne zabezpieczenie pożyczki udzielonej pierwotnie w kwocie 25.500.000,00 zł. Z powyższego można wyprowadzić taki wniosek, na jaki wskazuje powód, iż pozostali udziałowcy spółki w porozumieniu z ówczesnym zarządem spółki sami dokonali oceny pracy powoda, w okresie kiedy był prezesem zarządu spółki, a następnie sami wyciągnęli wobec niego konsekwencje pomijając go pośród podmiotów, wierzytelności, których będą spłacone z pożyczki. Jednocześnie, w zakresie dotyczącym ówczesnej oceny powoda, dać należy wiarę twierdzeniom powoda, iż w momencie głosowania za przyjęciem uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy pożyczki i przewłaszczeniem na zabezpieczenie, wiedział on, iż część wierzytelności nie będzie spłacona. O prawdziwości tego twierdzenia świadczyć może również to, iż spośród 40 umów pożyczek zawartych do tego momentu pomiędzy nim, a (...) Sp. z o.o. na tym zgromadzeniu aneksowanych zostało 18, mimo tego, iż część z nich, np. umowy z okresu od sierpnia do listopada 2012, stawała się wymagalna, przed niektórymi umowami aneksowanymi (np. umowa z 13 lutego 2013 r.). Świadczyć to może właśnie o tym, na co wskazuje powód, iż był on przekonany w momencie głosowania, iż część ze środków uzyskanych z pożyczki zostanie przeznaczona na jego spłatę. Okoliczność przekazania środków pieniężnych przez powoda i to w kwocie wskazanej przez niego w pozwie została udowodniona po pierwsze dokumentami umów pożyczki, częścią potwierdzeń przelewów, oświadczeniem dłużnej spółko o poddaniu się egzekucji w zakresie części z nich i dalej przesłuchaniem A. K. (k. 563 - 58:55), która wskazała, iż w okresie kiedy była prokurentem (...) Sp. z o.o. to zobowiązanie spółki wobec powoda wynosiło ok. 3 mln złotych, zeznaniami świadka M. B. (k. 59 - 22:05), która wskazała, iż jej wątpliwości dotyczące umów zawieranych przez powoda nie dotyczyły umów pożyczki, a środki z tychże umów były księgowane na kontach spółki.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w części.

Na wstępie wskazać należy, iż Sąd nie uwzględnił postanowieniem z dnia 11 maja 2016 r. (k. 557) wniosku pozwanego o wezwanie do udziału w sprawie w trybie art. 194 k.p.c. (...) S.A. z siedzibą w P., albowiem powództwo w sprawie niniejszej, na etapie na którym przedmiotowy wniosek był składany, a zatem przed jego rozszerzeniem zostało zgłoszone prawidłowo. Na tym etapie postępowania roszczenie dotyczyło uznania za bezskuteczną wobec powoda umowy przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie. Z punktu zatem widzenia skargi paulińskiej istotne było to kto jest w danym momencie właścicielem nieruchomości, z której to w przyszłości miała być prowadzona egzekucja. A jak wynika z przedłożonych przez pozwanego dokumentów (k. 442 - 555) na spółkę (...) S.A. przeszła całość aktywów i pasywów z wyjątkiem enumeratywni wymienionych w załączniku nr 9 do planu podziału składników, w tym z wyjątkiem nieruchomości opisanych w księgach wieczystych (...), a zatem nieruchomości objętych pozwem (k. 540). Nadto wskazać należy, iż nawet gdyby prawo do tych nieruchomości przeszło w toku procesu na wskazaną przez pozwanego spółkę, to stosownie do treści art. 192 pkt 3 k.p.c. zbycie to nie miałoby wpływu na dalszy bieg sprawy, a jedynie nabywca mógłby wejść w miejsce zbywcy za zezwoleniem powoda, którego w sprawie niniejszej nie było. Wreszcie wskazać należy, iż również prawa i należności wynikające z umowy pożyczki zawartej przez pozwanego z (...) Sp. z o.o. w P. w dniu 28 października 2013 r. nie przeszły na (...) S.A. (k. 542). Stąd też wniosek ten jako bezzasadny podlegał oddaleniu.

Powód roszczenie swe oparł na przepisie art. 527 k.c. i następnych regulujących kwestie tzw. skargi pauliańskiej, która to polega przed wszystkim na tym, iż wierzyciel, który nie może zaspokoić swego roszczenia z majątku dłużnika - dlatego, że ten majątek zmniejszył się lub nie powiększył skutkiem nieuczciwych działań dłużnika dokonanych w porozumieniu z trzecią osobą i na jej korzyść - może żądać zaspokojenia swego roszczenia z majątku osoby trzeciej.

Z żądaniem uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika w stosunku do siebie może wystąpić wierzyciel. Wierzyciel może zrealizować swe prawo zgodnie z treścią art. 531 k.c. w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową. W sprawie niniejszej pozwany, szczególnie w ostatnim okresie sporu, zakwestionował właśnie legitymację czynną powoda do wystąpienia z powództwem podnosząc po pierwsze, iż powód nie udowodnił istnienia wierzytelności chronionych pozwem, a po drugie, iż na skutek wykreślenia z rejestru przedsiębiorców dłużnika tj. (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (wcześniej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.) wierzytelność ta wygasła.

Jak ustalił Sąd rzeczywiście w toku niniejszego procesu doszło do likwidacji i w jej konsekwencji wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (wcześniej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.) (k. 1112) z dniem 6 lipca 2018 r. Z punktu widzenia ochrony powoda jest to okoliczność bardzo istotna, wydawałoby się bowiem, iż w takiej sytuacji, dłużnik nie ma następcy prawnego, a zatem wierzytelność przysługująca powodowi wygasła. W piśmiennictwie nie wymienia się ustania osoby prawnej będącej dłużnikiem albo wierzycielem jako przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, jednakże skoro ustanie osoby prawnej jest odpowiednikiem śmierci osoby fizycznej, powoduje ono z reguły wygaśnięcie zobowiązania, w którym wykreślona z rejestru osoba prawna jest dłużnikiem albo wierzycielem. W wypadku śmierci osoby fizycznej jej długi i wierzytelności przechodzą na spadkobierców (art. 922 § 1 i 3 k.c.) albo na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 k.c.). Tylko wyjątkowo zobowiązanie wygasa wskutek śmierci jednej ze stron (np. art. 445 § 3, art. 747, 748 i 908 § 1 k.c.), a odpowiedzialność za długi należące do spadku może być ograniczona (art. 1012 oraz 1030 i nast.k.c.). Osoba prawna natomiast ustaje z reguły bez następstwa prawnego. Wykreślenie osoby prawnej z rejestru ma charakter konstytutywny. Osoba prawna traci byt prawny i zdolność prawną, a przysługujące jej prawa i obowiązki z reguły wygasają. Jest przy tym dopuszczalne wykreślenie osoby prawnej z rejestru, mimo istnienia jej długów względem innych podmiotów. Sytuacja zbliżona była przedmiotem analizy Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 11 września 2013 r. sygn. akt III CZP 47/13, a dotyczącej dłużnej spółki akcyjnej. W uzasadnieniu tejże uchwały Sąd Najwyższy zauważył, iż długi osoby fizycznej nie wygasają w następstwie jej śmierci, a spadkobierca może jedynie ograniczyć swoją odpowiedzialność w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie, że długi spółki kapitałowej wygasają z chwilą ustania jej bytu prawnego, mogłoby oznaczać drastyczną różnicę w sytuacji prawnej obu rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Mogłoby w szczególności naruszać sytuację prawną wierzycieli osoby prawnej, których prawa majątkowe zasługują na ochronę ze względu na sformułowaną w art. 64 Konstytucji zasadę ochrony własności. Dalej Sąd Najwyższy przedstawił konstrukcje prawne, które umożliwiłyby wyjaśnienie statusu prawnego długów wykreślonej z rejestru osoby prawnej, podnosząc jednakże, iż z punktu widzenia dochodzenia roszczenia ze skargi pauliańskiej konstrukcje te nie mają żadnego znaczenia. Jak, bowiem wskazano dalej, a co Sąd Okręgowy rozpoznający sprawę niniejszą w pełni akceptuje i podziela, przyjmuje się w piśmiennictwie, iż realizacja żądania określonego w art. 527 i nast.k.c. prowadzi ex lege do powstania zobowiązania osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jest to zobowiązanie samodzielne, a jego powstanie łączy się z istnieniem wierzytelności po stronie wierzyciela, ale ta zależność nie jest ścisła. Wierzytelność niewątpliwie musi istnieć w chwili dokonywania czynności prawnej i w chwili wytoczenia powództwa. Jednocześnie nie ma takich regulacji prawnych, jak w art. 879 k.c. lub w art. 94 u.k.w.h., które określają powiązanie między dwoma stosunkami prawnymi. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że skarga pauliańska ma charakter akcesoryjny do wierzytelności wobec dłużnika, zbliżony do odpowiedzialności poręczyciela lub dłużnika hipotetycznego. Celem skargi pauliańskiej nie jest zabezpieczenie konkretnej wierzytelności, lecz wprowadzenie regulacji chroniącej wierzycieli przed nieuczciwym zachowaniem dłużnika. Osiągnięcie tego celu byłoby wątpliwe w razie przyjęcia, że żądanie określone w art. 527 i nast.k.c. wygasa z chwilą wykreślenia będącej dłużnikiem spółki akcyjnej z rejestru. Postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne nie daje gwarancji, że wszyscy wierzyciele spółki zostaną ujawnieni, nawet zaś brak zaspokojenia wszystkich wierzycieli nie wyklucza wykreślenia spółki. Pod tymi względami skarga pauliańska bardziej przypomina odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h.), a w orzecznictwie i piśmiennictwie nie wskazuje się wykreślenia takiej spółki z rejestru jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r., II CSK 300/06). W sprawie niniejszej wykreślenie dłużnej spółki z rejestru sądowego nastąpiło w lipcu 2018 r., a zatem na długo po wytoczeniu powództwa pierwotnego przez powoda i po jego rozszerzeniu, a także na długo po dacie dokonania kwestionowanych przez powoda czynności prawnych. Podsumowując zatem powyższą część rozważań wskazać należy, iż z punktu widzenia roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, w sprawie niniejszej, ww. kwestia nie miała żadnego znaczenia. Oczywiście jest to element bardzo istotny z punktu widzenia uzyskania przez powoda w przyszłości tytułu wykonawczego, który mógłby egzekwować z pominięciem uznanej przez Sąd za bezskuteczną wobec niego czynność prawnej, bowiem w chwili obecnej wydaje się to być prawie niemożliwe, w sytuacji, gdy nie ma dłużnika, którego mógłby pozwać. Ale w tym miejscu wskazać należy za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2013 r. sygn. akt I CSK 323/12, iż przedmiotem ochrony skargi pauliańskiej jest wierzytelność pieniężna istniejąca i zaskarżalna w chwili dokonania zaskarżonej czynności i wytoczenia powództwa. Wierzytelność ta nie musi natomiast być ani wymagalna w chwili wytoczenia powództwa, ani stwierdzona wyrokiem. Przedmiotem ochrony skargą są różne wierzytelności, nawet pierwotnie niepieniężne, w których pojawiło się zastępcze świadczenie pieniężne, np. wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia czy nienależnego świadczenia. A zatem nie ma obowiązku posiadania tytułu wykonawczego przed wszczęciem sprawy ze skargi pauliańskiej. Sprawy te mogą nawet toczyć się równolegle, tak jak ma to miejsce w sprawie niniejszej.

W innym wyroku Sąd Najwyższy wskazał przesłanką uznania czynności prawnej za bezskuteczną jest m.in. wykazanie, że przysługująca powodowi wobec określonego dłużnika wierzytelność jest realna i skonkretyzowana, a nie hipotetyczna. Ochroną pauliańską objęta jest bowiem zawsze konkretna wierzytelność, stanowiąca przedmiot żądanej przez wierzyciela ochrony, a nie wszelkie bliżej nieoznaczone prawa powoda (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r. sygn. akt III CKN 355/01). Sąd Najwyższy wskazał jednocześnie, że precyzacja wierzytelności (obejmująca przynajmniej jej istnienie, tytuł prawny wierzytelności i wysokość) należy do wierzyciela. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że skonkretyzowana wierzytelność w przypadku uwzględnienia powództwa wyznacza zakres egzekucji, jaką wierzyciel będzie miał prawo prowadzić w stosunku do przedmiotu zaskarżonej czynności, będącego własnością osoby trzeciej, realizując względną bezskuteczność dokonanego tą czynnością rozporządzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r., sygn. akt V CSK 313/10, LEX nr 1027200). W sprawie niniejszej powód precyzyjnie powołał, jakie wierzytelności mają być chronione wniesioną przez niego skargą pauliańską, oznaczył ich wysokość oraz tytuł, załączył również dokumenty potwierdzające ich istnienie. Pozwany nawet przyznał, iż powód przekazywał na rzecz dłużnika środki finansowe. Z punktu widzenia sprawy ze skargi pauliańskiej jest to wystarczające. Sprawa ta, chociażby z racji tego, iż dłużnik nie jest w niej stroną, nie jest sprawą o świadczenie wynikające z czynności wierzyciela z dłużnikiem. Sąd ma za zadanie ustalenie jedynie, czy w oparciu o przedstawione przez strony dowody i twierdzenia istnieje wierzytelność chroniona skargą. O ile jest to sytuacja stosunkowo prosta w przypadku gdy wierzyciel dysponuje już tytułem wykonawczym, o tyle w sytuacji, gdy tego tytułu jest jeszcze brak może ona rodzić wiele wątpliwości. W tym zakresie ciężar dowodowy spoczywa na wierzycielu. To on ma za zadanie, zgodnie z regułą art. 6 k.c., udowodnienie, iż taka wierzytelność istnieje i zasługuje na ochronę. W sprawie niniejszej powód podołał temu obowiązkowi, wskazując konkretne wierzytelności, ustalone przez Sąd. Jednocześnie rolą pozwanego jest dowodzenie, iż takie wierzytelności nie istnieją, bowiem zostały spełnione, czy też wygasły. Pozwany wskazywał na brak wymagalności roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, powołując się na brak wezwania ze strony powoda dłużnika do zwrotu tego świadczenia. Jednakże powyższe nie jest istotne z punktu widzenia istnienia wierzytelności, lecz jej wymagalności. Dla ochrony zaś skargą paulińską nie jest wymagane, aby wierzytelność była wymagalna. Chronione w ten sposób są nawet przyszłe wierzytelności, tym bardziej zatem również wierzytelności istniejące, ale nie wymagalne. Nadto pozwany powołał się na treść art. 409 k.c., wskazując, iż dłużnik nie jest już wzbogacony, a zatem odpadł obowiązek zwrotu uzyskanej korzyści. Jednakże gdy zobowiązany do zwrotu wyzbył się korzyści oszczędzając sobie wydatków z własnego majątku to nadal jest wzbogacony gdyż zmniejszyły się jego pasywa (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt V ACa 679/17). W sprawie niniejszej środki finansowe przekazywana spółce przez powoda przeznaczone były na pokrycie kosztów wznoszonej inwestycji. To m.in. z nich finansowane były wydatki spółki na jej funkcjonowanie. Gdyby nie te środki uległyby zwiększeniu zobowiązania spółki, a tym samym zwiększyłyby się jej pasywa. Nadto wskazać należy na drugą część owego przepisu, która stanowi, iż obowiązek zwrotu korzyści trwa, mimo braku wzbogacenia, gdy wzbogacony wyzbywający się korzyści lub ją zużywając powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Powinność w rozumieniu art. 409 k.c. oznacza zarówno sytuację, w której zobowiązany do zwrotu wiedział, że korzyść mu się nie należy, jak również sytuację, gdy co prawda był subiektywnie przekonany, iż korzyść mu się należy, lecz na podstawie okoliczności sprawy powinien się liczyć z możliwością obowiązku zwrotu (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 maja 2018 r. sygn. akt I AGa 115/2018). Wreszcie wskazać należy, iż podstawą prawną roszczeń powoda w sprawie niniejszej nie jest art. 405 k.c., ale art. 410 § 2 in fine k.c., albowiem świadczenie powoda spełnione na rzecz dłużnika było świadczeniem nienależnym wynikającym z nieważnej czynności prawnej.

W ocenie Sądu Okręgowego pozwany nie podważył w sprawie niniejszej skutecznie twierdzeń powoda o istnieniu wierzytelności przysługujących mu wobec (...) Sp. z o.o. w P. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz umów pożyczek. Pozwany w toku procesu powoływał się na działanie powoda na szkodę dłużnika, przedkładając w tym zakresie wnioski dowodowe z dokumentów dot. np. wynagrodzeń pobieranych przez niego. Jednocześnie, przyjmując, iż rzeczywiście takie roszczenia dłużna spółka wobec powoda ma, to są to zupełnie inne wierzytelności, które, co do zasady nie mają wpływu na istnienie wierzytelności G. S. (1). Powód zaś w toku niniejszego procesu nie przedłożył żadnych dowodów, które by świadczyły o wzajemnej kompensacji tych wierzytelności np. w drodze potrącenia. Pamiętać należy, iż pozwany nie jest stroną tych wierzytelności, a zatem on nie jest uprawniony do składania żadnych oświadczeń ich dotyczących. Jeżeli zaś (...) Sp. z o.o. takie oświadczenia np. o potrąceniu złożył, to rolą pozwanego było przedłożenie ich w toku niniejszego procesu. Brak takich oświadczeń sprawia, iż nie jest rolą Sądu w niniejszym procesie analiza odpowiedzialności powoda względem (...) Sp. z o.o. Nawet gdyby, bowiem Sąd ustalił, iż jest on również dłużnikiem spółki, to nic to nie zmienia z punktu widzenia skargi pauliańskiej. Stąd też Sąd przyjął, iż powód posiada w sprawie niniejszej legitymację procesową czynną do wystąpienia z przedmiotowym powództwem.

Z kolei legitymacja bierna przysługuje w sprawie opartej na ww. podstawie bądź to osobie trzeciej, która to dokonywała z dłużnikiem czynności prawnej, bądź też osobie, na którą osoba trzecia rozporządziła uzyskaną od dłużnika korzyścią. W sprawie niniejszej (...) S.A jest podmiotem na rzecz, którego dłużnik przeniósł prawo własności nieruchomości objętej pozwem, podmiotem, który był stroną kwestionowanej umowy pożyczki, a zatem posiada on legitymację bierną do występowania w niniejszej sprawie. W tym zakresie nic nie zmieniło powołanie spółki (...) S.A., na co wskazano już wyżej.

Aby instytucja skargi pauliańskiej mogła być zastosowana, muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:

- dokonanie przez dłużnika ważnej czynność prawnej,

- pokrzywdzenie wierzyciela,

- uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej,

- świadomość dłużnika pokrzywdzenia wierzyciela w chwili dokonywania czynności,

- świadomość osoby trzeciej o pokrzywdzeniu wierzyciela lub też możliwość powzięcia takiej informacji z zachowaniem przez osobę trzecią należytej staranności;

- żądanie przez wierzyciela uznania danej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.

Przesłanki powyższe muszą być spełnione w każdym przypadku wniesienia skargi pauliańskiej. Jednakże wierzyciel nie zawsze zobligowany jest do udowadniania wszystkich przesłanek, albowiem udowodnienie zastąpione jest przez domniemania wskazane w art. 527 i 528. Jak każde domniemania, mogą być one obalone, ale wówczas ciężar udowodnienia spoczywa na osobie trzeciej, która zobowiązana jest do aktywnego działania, albowiem jeśli będzie milczeć - do czego ma prawo - wówczas domniemanie stanie się udowodnioną przesłanką.

W sprawie niniejszej mamy do czynienia z dwoma odrębnymi czynnościami prawnym kwestionowanymi przez powoda tj. umową przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia (...) roku, zawartą przed notariuszem w P. J. R. A nr (...) (k. 166 - 171) oraz umową pożyczki zabezpieczonej z dnia 28 października 2013 r. zawartej pomiędzy (...) Sp. z o.o., a pozwanym. Obie ww. czynności prawne były ważne i kwestia ta nie budziła w sprawie niniejszej żadnych wątpliwości. W tym zakresie między stronami niniejszego procesu nie było sporu, a również i Sąd nie miał żadnych podstaw do podważania tej okoliczności.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter pierwszej z w. w czynności prawnych, albowiem w ocenie Sądu Okręgowego jest to czynność o jakiej mowa w art. 528 k.c., a zatem czynność na skutek której pozwany uzyskał korzyść majątkową bezpłatnie. W tym zakresie przywołać należy uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2015 r. sygn. akt V CSK 667/14, w którym to wskazano, iż można stwierdzić ogólnie, że większość czynności fiducjarnych, dokonywanych w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności (np. przewłaszczenie fiducjarne ruchomości, cesja fiducjarna), stanowią czynności nieodpłatne, które tworzą dla beneficjenta rozporządzenia stan zabezpieczenia spowodowany czasowym nabyciem prawa. Podstawowe znaczenie ma treść odpowiedniego pactum fiduciae (art. 65 k.c.); dopiero potrzeba uruchomienia zabezpieczenia w postaci tymczasowego przewłaszczenia, np. w postaci definitywnego nabycia własności nieruchomości przez wierzyciela i spowodowanie umorzenia zabezpieczonej wierzytelności, może prowadzić do oceny, że nastąpił definitywny, odpłatny i z reguły ekwiwalentny transfer nieruchomości na rzecz wierzyciela. Ryzyko definitywnej utraty przewłaszczonej nieodpłatnie nieruchomości przez przewłaszczającego w razie niewywiązania się z zadłużenia stanowi zasadniczy element stworzonego stanu zabezpieczenia (...) Należy zaznaczyć, że dla oceny odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru kwestionowanej czynności prawnej, obejmującej rozporządzenie nieruchomością, istotne znaczenie miał czas jej dokonania, tj. czas ustanowienia zabezpieczenia. Uzyskanie korzyści majątkowej "bezpłatnie" musi być rozumiane szerzej niż nabycie prawa majątkowego wskutek umowy darowizny. Obejmuje ono bowiem wszelkie czynności prowadzące do uzyskania korzyści, które nie znalazły odpowiedniego ekwiwalentu w ujęciu obiektywnym (wyrok SA w Białymstoku z dnia 23 marca 2005 r., I ACa 98/05). Tak jest również w przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomość na zabezpieczenie. W momencie, kiedy ta umowa jest zawierana, a ten moment jest istotny z punktu widzenia skargi pauliańskiej, brak jest świadczenia ekwiwalentnego, które odpowiadałoby wartością, wartości przenoszonej. Nie jest tym świadczeniem kwota przekazana w wykonaniu zobowiązania z umowy pożyczki. W tym bowiem przypadku świadczeniem ekwiwalentnym jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami. To samo zobowiązanie nie może zaś być ekwiwalentem dwóch odrębnych czynności prawnych. Bez wątpienia przyczyną (cause) przeniesienia własności nieruchomości była zawarta między stronami umowa pożyczki, ale nie było to jej ekwiwalentem. Powyższe oznacza również, iż pozwany uzyskał na skutek ww. czynności prawnej korzyść majątkową kosztem dłużnika i w tej sytuacji również ta przesłanka jest spełniona.

Jeżeli zaś chodzi o drugą z kwestionowanych czynności prawnych dłużnika, a pierwszą z punktu widzenia chronologicznego tj. umowę pożyczki, to wskazać należy, iż w tym przypadku powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na to, iż nie jest to czynność prawna rozporządzająca. Dłużnik w ramach tej umowy nie rozporządził żadnym swoim składnikiem majątkowym, a jedynie zaciągnął zobowiązanie do spłaty długu. Powód w sprawie niniejszej powołał się na zawarte w treści umowy zapisy dotyczące sposobu rozdysponowania środków pieniężnych otrzymanych przez dłużnika od pozwanego. Jednakże te zapisy nie należą do essentialia negotii umowy pożyczki i z punktu widzenia ważności i skuteczności umowy pożyczki nie mają one znaczenia. Zapisy dotyczące sposobu rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu należy traktować, jak zupełnie inne czynności prawne, odrębne od zaskarżonej umowy pożyczki. Przykładowo nawet przy nieważności tychże zapisów, sama umowa pożyczki byłaby ważna. W zakresie dotyczącym spłaty zobowiązania na rzecz (...) S.A. jest to odnowienie (art. 506 § 1 k.c.), bowiem w miejsce zobowiązania z umów pożyczek, których stroną była ta spółka przed tą datą, powstało nowe zobowiązanie wynikające właśnie z umowy pożyczki z dnia 28 października 2013 r. W zakresie dotyczącym zaś spłaty A. Bank jest to swego rodzaju umowa o zwolnienie z długu, bowiem w tym zakresie pozwana zobowiązała się po spełnieniu warunków określonych w umowie do dokonania wpłaty określonej w umowie kwoty na rachunek bankowy dłużnika prowadzony w tym banku, celem spłaty zadłużenia, które w tym momencie było już wymagalne. Stąd też powództwo skierowane do samej umowy pożyczki jest bezpodstawne, bowiem w tym zakresie czynność ta nie przyniosła żadnej korzyści majątkowej pozwanej. Odsetki zastrzeżone w umowie są wynagrodzeniem za korzystanie z przekazanego kapitału, ale one miały być należne dopiero w okresie dużo późniejszym niźli sama czynność prawna. W tym zatem zakresie zbędne jest dalsze analizowanie przesłanek skargi pauliańskiej i dalsze rozważania dotyczyły będą wyłącznie drugiej z czynności tj. umowy przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie.

Kolejnym elementem istotnym jest kwestia pokrzywdzenia wierzyciela. W świetle art. 527 § 2 k.c. czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. (...) oznacza taki obiektywny stan majątku dłużnika, wykazany wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi (zob. np. A. Ohanowicz, w: System, t. III, cz. 1, s. 947; Radwański 2003, s. 31; orz. SA w Warszawie z 19 listopada 1997 r., I ACa 737/97, Apel. Warszawa 1998, Nr 4, poz. 36), w którym egzekucja prowadzona zgodnie z przepisami k.p.c. nie może przynieść zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej przeciwko temu dłużnikowi. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia niewypłacalności, jednak w orzecznictwie sformułowano tezę, iż pokrzywdzenie wierzycieli powstaje na skutek takiego stanu faktycznego w majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie zaspokojenia wierzyciela. Dłużnik jest niewypłacalny, gdy cały jego majątek nie wystarcza na pokrycie długów, zaś niewypłacalność w stopniu wyższym oznacza każde, tj. bez względu na rozmiar, powiększenie się niewypłacalności. Stan niewypłacalności dłużnika należy badać i oceniać nie na czas dokonania zaskarżonej czynności, ale na czas jej zaskarżenia, w innym momencie nie wiadomo bowiem, czy przysługujące wierzycielowi prawo zaspokojenia doznało uszczerbku. W przypadku zaś, gdy pomiędzy zgłoszeniem żądania uznania czynności za bezskuteczną a wydaniem wyroku zajdą zmiany w majątku dłużnika, stan niewypłacalności dłużnika będzie podlegał ocenie na chwilę wyrokowania. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt VI ACa 202/14 stan niewypłacalności zachodzi także wówczas, gdy wierzyciel może wprawdzie wyegzekwować swoją wierzytelność, ale z dodatkowym znacznym nakładem kosztów, czasu i ryzyka. Pokrzywdzenie wierzycieli następuje także w takim przypadku, gdy dłużnik spełnia część swoich zobowiązań, ale z nieuzasadnionym uprzywilejowaniem jednego lub niektórych z wierzycieli.

W sprawie niniejszej dłużnik przenosząc własność przedmiotowej nieruchomości wyzbył się w zasadzie całości swego majątku. Pozostało mu jedynie prawo do użytkowania tej nieruchomości, które to prawo na dzień dokonania tej czynności nie przynosiło żadnego zysku, a jedynie generowało koszty. Przed dokonaniem tej czynności dłużnik był właścicielem nieruchomości, która w tamtym momencie była warta 19.601.000,00 zł. Jego zadłużenie z całą pewnością było w tym momencie niższe, bowiem sumując zobowiązania z tytułu pożyczek oraz zobowiązania w stosunku do banku uzyskuje się kwotę ok. 19.000.000,00 zł. Na skutek przeniesienia własności nieruchomości dłużnik pozbył się głównego składnika majątkowego, bez żadnego świadczenia ekwiwalentnego. Jednocześnie środki uzyskane z umowy pożyczki, zostały tak rozdysponowane, iż w zasadzie nic więcej nie wniosły one do majątku dłużnika, z wyjątkiem tego, iż zwolniły go ze zobowiązania wobec A. Bank i pozostałych wierzycieli oprócz powoda. W tej sytuacji powód posiadając wierzytelność wobec spółki nie był w stanie wskazać majątku spółki z którego egzekucja ta miałaby być prowadzona. Oceniając powyższą przesłankę na datę wniesienia pozwu, również należy stwierdzić, iż czynność ta doprowadziła do niewypłacalności dłużnika. W tej bowiem dacie umowa pożyczki była już wypowiedziana, a pożyczkodawca przystąpił do realizacji zabezpieczenia tj. podjął działania zmierzające do zbycia przedmiotowej nieruchomości. W tym momencie jedynym składnikiem majątkowym spółki było roszczenie o zwrot ewentualnej nadpłaty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Jednakże po pierwsze nieruchomość nie została sprzedana, a po drugie zgodnie z oświadczeniem pozwanej, wartość zobowiązania z pożyczki przerosła wartość nieruchomości. Jeszcze bardziej widoczny jest stan niewypłacalności dłużnika na dzień orzekania, kiedy to spółka została zlikwidowana i nie posiada żadnego majątku, a dług wobec powoda nie został uregulowany nawet w niewielkiej części. Bez wątpienia zatem przedmiotowa czynność prawna była dokonana z pokrzywdzeniem powoda, jako wierzyciela.

Kolejny zatem element to kwestia świadomości działania dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli. Dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, gdy zdaje sobie sprawę (uświadamia sobie), że wskutek dokonania czynności prawnej może spowodować niemożność zaspokojenia się wierzycieli z jego majątku. Pokrzywdzenie wierzycieli nie musi być zamiarem dłużnika (wyjątek - art. 530). Wystarczy, żeby dłużnik takie pokrzywdzenie przewidywał w granicach ewentualności. Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli musi istnieć w chwili dokonywania czynności prawnej. Jeżeli czynność prawna została dokonana przez przedstawiciela ustawowego dłużnika lub organ osoby prawnej będącej dłużnikiem, świadomość pokrzywdzenia wierzycieli musi istnieć u tego przedstawiciela lub osoby działającej jako organ osoby prawnej. Gdy kilku przedstawicieli działa łącznie lub jako organ osoby prawnej działa kilka osób, wystarczy, że świadomość pokrzywdzenia istnieje choćby u jednej z tych osób. W sprawie niniejszej dłużnik jest osobą prawną działającą poprzez swoje organy. Z punktu widzenia tej przesłanki istotny jest zatem stan świadomości osób działających, jako te organy. W sprawie niniejszej była to M. B., która w tym momencie była prezesem zarządu spółki i która to podejmowała decyzje w jej imieniu. Owszem czynność ta wymagała uprzedniej uchwały wspólników zgodnie z art. 228 pkt 4 k.s.h., ale fakt sposobu głosowania powoda w tym przypadku jest indyferentny prawnie. Istotny jest stan świadomości członków organu uprawnionego do dokonania tej określonej czynności prawnej, a zatem członków zarządu, bowiem to on był uprawniony do podpisania takiej umowy. W tym zatem przypadku istotny jest stan świadomości M. B. Z ustalonego zaś stanu faktycznego jednoznacznie wynika, iż w okresie poprzedzającym zawarcie tej umowy pozostali wspólnicy tj. podmioty związane z M. P. (2), podjęły działania zmierzające do pozaprawnego "rozliczenia" powoda ze sposobu sprawowania przez niego funkcji członka zarządu w okresie poprzedzającym te działania. Nie jest rolą Sądu w niniejszym postępowaniu analizowanie tego, czy owe zastrzeżenia są prawidłowe. W tym zakresie stronom służyły określone środki prawne, z których mogły skorzystać. W sytuacji, gdy dłużnik podjął decyzję o spłacie wszystkich innych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązania powoda i jednocześnie przeniósł własność nieruchomości na rzecz podmiotu trzeciego, musiał zdawać sobie sprawę z tego, iż powód może w przyszłości w ogóle nie być zaspokojony. Z działań podejmowanych przez pozostałych udziałowców można w zasadzie wyprowadzić wniosek, iż w zasadzie dążyli oni do tego, aby zobowiązań wobec powoda nie spełnić w przyszłości. M. B., zaś jako osoba powiązana z ww. podmiotami, wcześniejszy prezes zarządu jednego z udziałowców, miała świadomość takiego działania. To M. B. określiła kwotę, jaka była jej zdaniem niezbędne do dokończenia inwestycji, kwotę, która potem nie pozwoliła na zakończenie choćby części z prac. Stąd też w ocenie Sądu również ta przesłanka jest spełniona w sprawie niniejszej.

Jeżeli zaś chodzi o kwestię świadomość pozwanego o pokrzywdzeniu wierzyciela lub też możliwość powzięcia takiej informacji z zachowaniem przez niego należytej staranności to pozwany nie obalił w sprawie niniejszej domniemania wynikającego z art. 528 k.c., a nadto z przesłuchania prezes zarządu pozwanej wynika, iż spółka miała doskonałą wiedzę na temat stanu finansowego Nowy C. A. K. była nawet jednym z pełnomocników udziałowca F. P. na zgromadzeniu spółki w czerwcu 2013 r. Spółka ta zaś w okresie poprzedzającym zawarcie umowy zlecała różne opracowania dotyczące stanu inwestycji (zlecenie wyliczenia kosztów niezbędnych do poniesienia do zakończenia inwestycji, wycena nieruchomości), z których wynikały problemy dłużnika.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w punkcie I. i II. sentencji wyroku.

Jeżeli chodzi o koszty niniejszego postępowania to koszty poniesione przez powoda to kwota łączna 52.207,00 zł (opłata sądowa wniesiona pierwotnie od pozwu - 20.050,00 zł, zaliczka na wynagrodzenie biegłego - 8.000,00 zl, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym - 14.400,00 zł, opłata skarbowa -17,00 zł, opłata sądowa od wniesionego zażalenia - 40,00 zł, opłata sądowa od wniosku o zabezpieczenie - 100,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi w zakresie dotyczącym zabezpieczenia - 7.200,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postepowaniu zażaleniowym przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi w zakresie dotyczącym wynagrodzenia biegłego 2.400,00 zł), zaś przez pozwanego to kwota 24.147,00 zł (wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym - 14.400,00 zł, opłata skarbowa -17,00 zł, opłata sądowa od wniesionego zażalenia - 40,00 zł, opłata sądowa od zażalenia - 30,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi w zakresie dotyczącym zabezpieczenia - 7.200,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w postepowaniu zażaleniowym przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi w zakresie dotyczącym wynagrodzenia biegłego 2.400,00 zł, opłata sądowa od wniosku o uchylenie zabezpieczenia - 100,00 zł). Jednocześnie część kosztów została poniesiona przez Skarb Państwa, bądź też nieuiszczona i jest to kwota 82.349,41 zł (opłata sądowa od rozszerzonego powództwa - 79.950,00 zł, koszt wynagrodzenia biegłego - 2.051,51 zł oraz 347,90 zł). Suma zatem kosztów niniejszego procesu to kwota 158.703,41 zł. Strony w sprawie niniejszej wygrały i przegrały ten proces w 50%, bowiem powód zgłosił dwa niezależne roszczenia dotyczący analogicznych kwot wartości przedmiotu sporu. Sąd uwzględnił zaś jedno z żądań tj. dotyczące umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, a drugie dotyczące umowy pożyczki oddalił. W tej sytuacji obie strony winny ponieść koszty niniejszego procesu w kwotach równych tj. po 79.351,71 zł. Stąd też Sąd w oparciu o treść art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 55.204,71 zł (79.351,71 zł - 24.147,00 zł) tytułem zwrotu części wydatków poniesionych tymczasowo z sum budżetowych oraz zwrotu części nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu. W przypadku powoda Sąd mając na uwadze przyznane częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz to, iż zwolnienie to dotyczyło właśnie opłaty, która obecnie pozostaje do uiszczenia, a także to, iż w wyroku Sąd nie zasądził na rzecz powoda żadnych środków, z których można byłoby tę należność ściągnąć, w oparciu o treść art. 102 k.p.c. odstąpił od obciążania go obowiązkiem zwrotu tychże kosztów. Jednocześnie w zakresie kosztów poniesionych przez strony Sąd zniósł je wzajemnie.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.