I AKa 483/19, Odpowiedzialność karna za paserstwo nieumyślne z art. 118 p.a.p.p. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Biul.SAKa 2020/2/15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 października 2019 r. I AKa 483/19 Odpowiedzialność karna za paserstwo nieumyślne z art. 118 p.a.p.p.

Dokument posiada tylko metrykę.