I AGa 118/22, Określenie w umowie odszkodowania za przedterminowe zakończenie umowy przez odbiorcę. Dopuszczalność zastrzeżenia... - OpenLEX

I AGa 118/22, Określenie w umowie odszkodowania za przedterminowe zakończenie umowy przez odbiorcę. Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek nieprzedłożenia przez odbiorcę gwarancji bankowej zabezpieczającej przyszłe należności przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu dostarczania paliwa gazowego lub energii. Charakter niepieniężny zobowiązania do przedłożenia gwarancji - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3433749

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.