I ACa 978/17, Związanie sądu granicami żądania pozwu. Stosowanie instytucji domniemania faktycznego do oceny wystąpienia... - OpenLEX

I ACa 978/17, Związanie sądu granicami żądania pozwu. Stosowanie instytucji domniemania faktycznego do oceny wystąpienia związku przyczynowego. Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Trudna sytuacja materialna i zarobkową jako przesłanka zwolnienia strony od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2513019

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.