I ACa 962/21, Charakter prawny klauzul zamieszczanych we wzorcach umownych kształtujących mechanizm indeksacji. Abuzywność... - OpenLEX

I ACa 962/21, Charakter prawny klauzul zamieszczanych we wzorcach umownych kształtujących mechanizm indeksacji. Abuzywność niejasnego i niepoddającego się weryfikacji mechanizmu ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiającego bankowi swobodę - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3391705

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.