I ACa 953/16, Rozszerzona prawomocność orzeczeń SOKiK. Ocena abuzywności postanowienia umowy. Dopuszczalność umowy z inną walutą zobowiązania i inną walutą wykonania zobowiązania. Abuzywność postanowienia umowy. Możliwość stosownego wypełnienia luk w umowie po stwierdzeniu abuzywności określonego postanowienia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636486

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.