I ACa 942/15, „Twórczość” w dziedzinie fotografii artystycznej. Współtwórczość w rozumieniu Prawa autorskiego. Przesłanki prawnoautorskiej ochrony fotografii. Usunięcie skutków naruszenia autorskich dóbr osobistych. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2209926

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.