I ACa 818/14, Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za jej zobowiązania wynikające ze zdarzeń mających miejsce przed jego przystąpieniem do spółki. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1648928

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.