I ACa 732/12, Moment wykrycia wady w kontekście utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zakres pojęcia „budynek” w kontekście wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1344204

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.