I ACa 645/18, Sądowa ocena zasadności roszczenia odszkodowawczego związanego z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.... - OpenLEX

I ACa 645/18, Sądowa ocena zasadności roszczenia odszkodowawczego związanego z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. Źródło szkody związanej z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania. Szkoda związana z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3044473

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.