I ACa 587/19, Kserokopia dokumentu, której nie nadano cech odpisu, jako dowód w postępowaniu cywilnym. Udowodnienie... - OpenLEX

I ACa 587/19, Kserokopia dokumentu, której nie nadano cech odpisu, jako dowód w postępowaniu cywilnym. Udowodnienie okoliczności stanowiących podstawę faktyczną domniemania. Przedmiot regulacji z art. 509 k.c. Należności pieniężne banków, jako przedmiot sekurytyzacji. Niedopuszczalność zarzutu przedawnienia, jako środek obrony przeciwko powództwu wierzyciela hipotecznego. Udowodnienie istnienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Fikcja prawna dotycząca osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3101585

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.