I ACa 539/18, Odpowiedzialność kościelnej osoby prawnej a innych osób prawnych. Odpowiedzialność kościelnej osoby prawnej za nadużycia seksualne księdza, należącego do określonej osoby prawnej kościoła katolickiego. Kryteria określenia wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2593664

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.