I ACa 518/16, Zarzut naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c. Obowiązek zachowania szczególnej staranności notariusza przy... - OpenLEX

I ACa 518/16, Zarzut naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c. Obowiązek zachowania szczególnej staranności notariusza przy badaniu autentyczności przedkładanych mu dokumentów. Zwolnienie od obowiązku dowodzenia. Naruszenie art. 6 k.c. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2200287

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.