I ACa 366/19, Nierozpoznanie przez sąd istoty sprawy. Interpretacja właściwej woli procesowej podmiotu inicjującego... - OpenLEX

I ACa 366/19, Nierozpoznanie przez sąd istoty sprawy. Interpretacja właściwej woli procesowej podmiotu inicjującego postępowanie. Wygaśnięcie praw i obowiązków majątkowych wynikających z umowy rachunku bankowego. Charakter roszczenia spadkobiercy posiadacza rachunku bankowego o udzielenie informacji o saldzie. Prawo do uzyskiwania informacji związanych z rachunkiem bankowym jako wchodzące do spadku. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3044488

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.