I ACa 3/19, Dokonanie przez sąd cywilny oceny prawnokarnej zdarzenia szkodowego wskazywanego za podstawę faktyczną roszczeń.... - OpenLEX

I ACa 3/19, Dokonanie przez sąd cywilny oceny prawnokarnej zdarzenia szkodowego wskazywanego za podstawę faktyczną roszczeń. Cechy dobra osobistego w postaci więzi osobistej pomiędzy członkami rodziny. Subsydiarna odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec osób trzecich. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3044499

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.