I ACa 239/18, Wpływ wniesienia powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy na wygaśnięcie prawa do... - OpenLEX

I ACa 239/18, Wpływ wniesienia powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy na wygaśnięcie prawa do działki. Ważny powód odmowy zatwierdzenia przeniesienia przez dzierżawcę praw do działki na inną osobę. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2595415

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.