I ACa 1562/14, Zawarcie umowy w imieniu wspólnoty mieszkaniowej bez stosownego umocowania. Sytuacja, w której spełnienie... - OpenLEX

I ACa 1562/14, Zawarcie umowy w imieniu wspólnoty mieszkaniowej bez stosownego umocowania. Sytuacja, w której spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1805955

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.