I ACa 140/20, Zastrzeżenie w umowie najmu lokalu obowiązku wynajmującego dokonania - w chwili rozwiązania umowy - zwrotu wszelkich nakładów poczynionych przez najemcę na lokal. Względny charakter przepisów o najmie. Przesłanki zwolnienia od kosztów procesu na zasadzie słuszności. Odpowiedzialność dłużnika na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą zobowiązanie wykonywa. Roszczenie najemcy o zwrot wartości ulepszeń. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3108166

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.