I ACa 1159/21, Denominacja kredytu do waluty obcej. Niedopuszczalność zastąpienia nieuczciwego postanowienia denominacyjnego innym mechanizmem przeliczeniowym opartym na przepisach kodeksu cywilnego - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3358392

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.