C-76/10, Uwzględnienie przez sąd krajowy rozpatrujący wniosek o przeprowadzenie egzekucji na podstawie mającego powagę rzeczy osądzonej orzeczenia wydanego przez sąd polubowny zaocznie nieuczciwego charakteru kary przewidzianej w umowie kredytu konsumenckiego i zastosowanej w tym orzeczeniu. Ogólne kryteria oceny nieuczciwego warunku umownego. Brak zawarcia w umowie kredytu konsumenckiego rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania a nieuczciwy warunek umowy., POHOTOVOSŤ S.R.O. v. KORČKOVSKA - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2010/11A/I-11557-11598

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.