C-756/18, Możliwość uzyskania odszkodowania za opóźniony lot w przypadku braku przedstawienia dowodu w postaci karty pokładowej, LC I MD PRZECIWKO EASYJET AIRLINE CO. LTD. - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.